स्टड झुम्का -२

छोटो वर्णन:

धेरै जसो झुम्काले अनुहार चौडा पार्ने दृश्य प्रभाव पार्दछ, किनकि कानमा झुम्का लगाउँदा पर्यवेक्षकका आँखा सम्पूर्ण अनुहार वरिपरि सफा हुनेछ। पातलो वा साँघुरो अनुहार पातलो अनुहार वा साँघुरो अनुहार भएका महिलाहरूको लागि, झुम्काहरू उपयुक्त छन्, जुन उनीहरूको दैनिक सामानहरू हुनुपर्छ। पातलो वा साँघुरो अनुहारको लागि, उपयुक्त कानको झुम्का लगाएर अनुहारको आकारको अभावको लागि श्रृंगार गर्न र सुन्दरता थप्न सक्दछ। गोलो अनुहार गोल अनुहार भएका महिलाहरूको लागि जो पहिले नै मोटाई रहेका छन्, कृपया सावधान हुनुहोस् ती ठूला पहिरिन न ...