स्टड झुम्का -१

छोटो वर्णन:

राम्रो झल्काउनको लागि एक जोडी राम्रो झुम्का तपाईंको छालाको टोन र अनुहारको आकारसँग मेल खानुपर्दछ। बिभिन्न झुम्का व्यक्तिहरूको स्वभाव सेट। त्यसो भए कसरी तपाईंलाई कानमा झुम्काउने छनौट गर्ने? तपाईंको अनुहार, हेयरस्टाइल, शरीरको आकार, छाला टोन, सिजन र अन्य पक्षहरूको लागि झुम्काको जोडीसँग आफूलाई कसरी मिलाउने भनेर हामी तपाईंलाई सिकाउँछौं। पहिलो अनुहारको आकार हो। झुम्का अनुहारको आकारसँग समन्वय गरिनु पर्छ। जियांग जियाओबियनका लागि यदि अनुहारको आकार ठूलो छ भने गोलो झुम्का प्रयोग गर्नु हुँदैन। तपाईं सी ...