सिलि machine मेसिन

छोटो वर्णन:

सिलिंग मेशीन एक मेसिन हो कि प्याकेजिंगले भरिएको कन्टेनरलाई मोहर गर्दछ। उत्पादन प्याकेजिंग कन्टेनरमा हाले पछि, उत्पादलाई छाप लगाउन, उत्पादको गुणस्तर कायम राख्न, र उत्पाद घाटाबाट बच्न, प्याकेजिंग कन्टेनरलाई सील गर्न आवश्यक हुन्छ। यो अपरेशन सिलि machine मेसिनमा समाप्त भयो। सिलि machine मेशीनले मेशीनलाई जनाउँछ जुन प्याकेजिंग कन्टेनर उत्पादनले भरिए पछि कन्टेनरलाई मोहर गर्दछ। प्याकेजि cont कन्टेन बनाउन धेरै सामग्रीहरू प्रयोग भईरहेका छन् ...